Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. serwis informacyjny
Podstawowe dane
Władze i struktura
Finanse spółki
Ogłoszenia o przetargach
Praca
Serwis
 • rejestr zmian
 • statystyki odwiedzin
 • instrukcja obsługi
 • redakcja BIP
 • administracja stroną BIP
 • WłADZE I STRUKTURA

    Struktura organizacyjna

  Umowę Spółki Prezydent Miasta podpisał 04.01.2010 r. W tym dniu powołano również Radę Nadzorczą. Powołano także Prezesa Spółki, którym została Alicja Szczepińska. Obecnie skład osobowy Rady Nadzorczej wygląda następująco: Kosma Strykowski, Piotr Dzikowski, Marek Sowa.  

    udostępnił Anna Dziamska dnia 2015-04-20
    opracował Anna Dziamska dnia 2013-05-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


    Struktura własnościowa

  Leszczyńskie Centrum Biznesu jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem jest Miasto Leszno. O jego utworzeniu postanowiła Rada Miejska Leszna Uchwałą Nr XXXVIII/459/2009 z dnia 30 grudnia 2009 roku. Decyzja ta była rezultatem konsekwentnej polityki miasta w zakresie wspierania przedsiębiorczości. Już na początku 2008 roku została zaprezentowana „Analiza możliwości, potencjału i zapotrzebowania na utworzenie Inkubatora w Lesznie”, która wskazała jednoznacznie na potrzebę powstania w Lesznie Inkubatora Przedsiębiorczości, zarządzanego przez wydzielony podmiot. W dniu 26 lutego 2009 roku Rada Miejska Leszna podjęła uchwałę w sprawie utworzenia Inkubatora przedsiębiorczości w Strefie Inwestycyjnej IDEA oraz zobowiązała Prezydenta Miasta Leszna do pozyskania na ten cel środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Przygotowując się do tego zadania wykonano ekspertyzę dotyczącą formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu zarządzającego Inkubatorem Przedsiębiorczości. Zawarte w niej rekomendacje wskazywały jako najlepsze rozwiązanie powołanie przez miasto spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie wnioskować o środki na budowę Inkubatora do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

    udostępnił Anna Dziamska dnia 2013-05-24
    opracował Anna Dziamska dnia 2013-05-24
  inf |  zmiany |  statystyki |  góra 


  Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o. v1.0 góra